Neúčinné

Dokumenty

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

201511261151000.vzn_2016_nakladanis_kmodpadmi_a_dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,94 kB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 12. 3. 2018

Dodatok č.1 k VZN Obce Vlčany č . 1/2016 o určení výšky fin. prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa Mš a školských zariadení

dodatok-c.1-k-vzn-obce-vlcany-c.-1-2016-o-urceni-vysky-fin.prostriedkov-urcenych-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-ms-a-skolskych-zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,59 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 54/2010 zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

201108171430240.vzn_c__1.54_2010_-_zasady_odmenovania_poslancov_oz-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,09 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 4/2017 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Určených Na Mzdy A Prevádzku Na Dieťa Materskej školy A školských Zariadení

vzn-c.-4-2017-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-urcenych-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,61 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 5/2017 o dani z nehnutelností na rok 2018

vzn-c-5-2017-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,08 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 6/2017 - O miestnych poplatkoch za KO a DSO na rok 2018

vzn-c-6-2017-o-miestnych-poplatkoch-za-ko-a-dso-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,14 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 8/2017 o miestnych daniach na rok 2018

vzn-c-8-2017-o-miestnych-daniach-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,32 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č.6/2012 o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany

6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,26 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 7/2012 ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2/2012

7-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,97 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vlčany

201204261523570.img_0002-vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,01 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN na rok - 2016 Daň z nehnuteľností

201512071044160.vzn_na_rok_2016_dzn-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,6 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č.1/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Vlčany

vzn-obce-vlcany-c.1-2017-o-podmienkach-najmu-najomnych-bytov-v-obci-vlcany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,94 kB
Stiahnuté: 262×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č.2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

vzn-obce-vlcany-c.2-2017-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-rozpoctu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 594,11 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN obce Vlčany o dani z nehnuteľností na rok 2017

vzn-obce-vlcany-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,97 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN obce Vlčany o miestnych daniach na rok 2017

vzn-o-miestnych-daniach-na-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,6 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN Obce Vlčanyo Miestnych Poplatkoch Za Komunálne Odpady A Drobné Stavebné Odpady Na Rok 2017

vzn-obce-vlcanyo-miestnych-poplatkoch-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,45 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN sociálne služby 2015 3/2015

vzn_soc.sluzby-2015-3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,98 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN- číslo 2/2012 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

201210291309110.vzn_c._2-2012-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,72 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN- číslo 29/2007 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany

2009_najomne_byty_9bj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,26 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN- číslo 41/2008 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany

2009_najom_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,02 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 12. 3. 2018
Zobrazené 1-20 z 53