Účinné

Dokumenty

VZN č. 2/2024 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vlčany

VZN 2_2024, čas predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,67 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 22. 3. 2024

VZN č. 1/2024, Prevádzkový poriadok pohrebiska Vlčany

VZN 1_2024, Prevádzkový poriadok pohrebiska Vlčany..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,37 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 22. 3. 2024

VZN obce Vlčany č. 5/2023 o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024

VZN 5_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 849,43 kB
Stiahnuté: 410×
Vložené: 17. 1. 2024

VZN obce Vlčany č. 4/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Vlčany

VZN 4_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,83 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 4. 1. 2024

VZN obce Vlčany č. 3/2023 o určení školských obvodov a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN 3_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,11 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 4. 1. 2024

VZN obce Vlčany č. 2/2023 o podmienkach nájmu bytov v Polyfunkčom centre Vlčany

VZN 2_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,87 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 11. 5. 2023

VZN obce Vlčany č. 3/2022 o organizácii miestného referenda

VZN 3_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,33 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 5. 9. 2022

VZN obce Vlčany č. 13/2021 o určení spádovej materskej školy

VZN 13-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,93 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN obce Vlčany č. 10/2021 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Vlčany

VZN . 10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,39 kB
Stiahnuté: 445×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN obce Vlčany č. 6/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčany

VZN 6-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,66 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 7. 9. 2021

VZN obce Vlčany č. 5/2021 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

VZN 5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,46 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 7. 9. 2021

VZN obce Vlčany č. 4/2021 o podmienkach umiestňovania plagátov, reklamných billboardov a reklamných stavieb na území obce Vlčany

VZN . 4-2021 plagatovaci poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,3 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 3. 5. 2021

VZN obce Vlčany č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,96 kB
Stiahnuté: 252×
Vložené: 7. 4. 2021
Zobrazené 1-20 z 42