ObecVlčany

Účinné

Dokumenty

VZN obce Vlčany č. 8/2022, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023

VZN č. 8_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 760,89 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 3. 1. 2023

VZN obce Vlčany č. 3/2022 o organizácii miestného referenda

VZN 3_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,33 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 5. 9. 2022

VZN obce Vlčany č. 13/2021 o určení spádovej materskej školy

VZN 13-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,93 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN obce Vlčany č. 10/2021 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Vlčany

VZN . 10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,39 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN obce Vlčany č. 6/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčany

VZN 6-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,66 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 7. 9. 2021

VZN obce Vlčany č. 5/2021 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

VZN 5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,46 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 7. 9. 2021

VZN obce Vlčany č. 4/2021 o podmienkach umiestňovania plagátov, reklamných billboardov a reklamných stavieb na území obce Vlčany

VZN . 4-2021 plagatovaci poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,3 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 3. 5. 2021

VZN obce Vlčany č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,96 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 7. 4. 2021

VZN obce Vlčany č. 1/2021 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

VZN 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,95 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 7. 4. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany

VZN . 1-2020 o nakladan s KO a DSO na zem obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,79 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 4. 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v školských zariadenich v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany

Dodatok . 1 k VZN . 4-2019 o vke prspevku na iaston hradu nkladov v M a v kolskch zariadenich v zriaovateskej psobnosti obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,87 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 4. 2020

VZN obce Vlčany č. 5/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Vlčany

VZN . 5-2019 - Prevdzkov poriadok pohrebiska Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 16. 8. 2019
Zobrazené 1-20 z 39

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na