ObecVlčany

Neúčinné

Dokumenty

VZN - Plagátovací poriadok obce Vlčany

2009_plagatovaci_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,94 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 50/2009-Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

vzn-c.50_2009-vyska-mes-prisp-skd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,37 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 51/2009 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

vzn-c.51_2009-vyska-mes-prisp-ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,72 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN-číslo 20/2006 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany

2007_o_podnajmu_najomnych_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,72 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany

VZN . 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,98 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 3. 10. 2018

VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019

VZN . 2-2018 o dani z nehnutenosti na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,95 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 17. 12. 2018

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na rok 2019

VZN . 3-2018 o miestnych daniach na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,93 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 17. 12. 2018

VZN č. 4/2018 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

VZN . 4-2018 o miestnych poplatkoch za KO a DSO na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,4 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 17. 12. 2018

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vlčany

prevdzkov poriadok pohrebiska obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,14 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 7/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany

VZN . 7- 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,96 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 2/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany a s majetkom štátu, ktorý obec používa

VZN . 2-2011 Zsady hospodrenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 28. 3. 2019

VZN č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

VZN . 2-2019 o sumch hrady za socilne sluby spsobe ich urenia a platenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,93 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 16. 4. 2019

VZN obce Vlčany č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany

VZN . 4-2019 o vke prspevku na iaston hradu nkladov v M a v kolskch zariadeniach v zriaovateskej psobnosti obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 890,38 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 16. 8. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

VZN . 2-2020 ktorm sa men VZN . 2-2019 o sumch hrady za socilne sluby spsobe ich urenia a platenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,33 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 1. 4. 2020

VZN obce Vlčany č. 5/2020 o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

VZN-dane-poplatky . 5-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,48 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 13. 1. 2021
Zobrazené 21-40 z 43

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na