Účinné

Dokumenty

VZN obce Vlčany č. 1/2021 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

VZN 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,95 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 7. 4. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany

VZN . 1-2020 o nakladan s KO a DSO na zem obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,79 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 1. 4. 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v školských zariadenich v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany

Dodatok . 1 k VZN . 4-2019 o vke prspevku na iaston hradu nkladov v M a v kolskch zariadenich v zriaovateskej psobnosti obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,87 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 1. 4. 2020

VZN obce Vlčany č. 3/2019, ktorým sa zrušuje Smernica č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany

VZN . 3-2019 ktorm sa zruuje Smernica . 7-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,85 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 28. 6. 2019

VZN č. 27/2006 o záväznej časti územného plánu obce Vlčany

VZN . 27-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,98 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 26. 2. 2019

VZN č. 35/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Vlčany - zmeny a doplnky č. 1

VZN . 35-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,67 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 26. 2. 2019

VZN č. 31/2009

VZN . 31-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 641,93 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 26. 2. 2019

VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN . 3-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,62 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 11/2015 trhový poriadok pre príležitostný trh

VZN . 11-2015 trhov poriadok pre prleitostn trh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,58 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vlčany

VZN . 2-2015 o podmienkach predaja vrobkov a poskytovania sluieb na trhovch miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,04 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 42/2008 o vykonávaní rozkopávkových prác na území obce Vlčany

2009_o_rozkopavkach_na_vp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,1 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 19/2006 o podmienkach poskytovania jednorázových sociálnych dávok

2007_o_jednorazovej_socialnej_pomoci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,45 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 11/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v obci Vlčany

2007_o_spolocnom_skolskom_obvode.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,06 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN- č. 6/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Vlčany

6-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,96 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vlčany

vzn-obce-vlcany-c.-3-2017-o-umiestnovani-volebnych-plagatov-na-verejnych-priestranstvach-na-uzemi-obce-vlcany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,3 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 36/2008 generálne všeobecné záväzné nariadenie obce Vlčany

2009_vzn_generalny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,18 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní el. služieb

vzn-c-7-2017-o-zavedeni-a-poskytovani-el-sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,69 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 5/2015 o podmienkach držania psov

5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,28 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 4/2015 trhový poriadok pre trhovisko

4-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,63 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 12. 3. 2018
Zobrazené 21-40 z 42